ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม


 


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


    


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบุคลากรอื่นๆ